preloader

0850 474 74 75

kariyer@topkapi.edu.tr

Staj Hakkında

Öğrenciler Şu Durumlarda Stajlarını Yapabilirler;

Ön lisans bölüm ve programlarında 1. Sınıf eğitimini tamamlayan öğrenciler, içinde bulundukları yaz döneminde (final sınavları açıklandıktan sonra) veya 2. Sınıfın yaz döneminde stajlarını yapabilirler. Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne bağlı ‘Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü’ altında yer alan programlar ‘Klinik Uygulama Stajlarını’ tamamlamadan yaz stajına başlamamaktadırlar.

Lisans bölümlerinde, 3. Sınıf eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz, içinde bulundukları yaz döneminde (final sınavları açıklandıktan sonra) veya 4. Sınıfın yaz döneminde stajlarını yapabilirler.

Öğrencilerin dönem içinde staj yapabilmeleri için ders programlarına göre 3 iş günü yüz yüze derslerinin olmaması gerekmektedir.

Öğrencilerimiz staja başlamadan en az 10 iş günü öncesinden staj ile ilgili formlarını; Ön lisans öğrencileri Kariyer Merkezi’ne, Lisans öğrencileri bağlı oldukları bölüm staj komisyonlarına teslim etmiş olmalıdır. Aksi halde, stajları geçersiz sayılacaktır.

Ön lisans öğrencileri 2. Sınıfı – Lisans öğrencileri 4. Sınıfı bitirdikleri Ağustos ayının son haftasına kadar stajlarını tamamlamış ve staj defterlerini teslim etmiş olmaları gerekmektedir.

Stajı biten öğrenci, Staj Sicil Formunu ve staj defterini en geç 10 gün içinde teslim etmesi gerekmektedir.

Stajdan Muaf Olmak İçin;

Stajdan muaf olmak isteyen öğrencilerin en az 3 ay (tam zamanlı) bölümü/programı ile ilgili bir şirkette sigortalı çalışıyor olmaları gerekmektedir.

Muafiyet için gerekli evraklar;

  • Son 3 aylık sigorta dökümünüz. (E devletten çıkartabilirsiniz.)
  • Düz bir A4 kağıdına durumunu belirten bir dilekçe yazması gerekmektedir.
  • Kurumdan alınması gereken, Kurum Yetkilisinde kaşeli-imzalı bir çalışma belgesi.
  • Son olarak web sayfasında staj evrakları arasında yer alan öğrenci staj sicil formunda ki öğrenci bilgilerini doldurup fotoğrafınızı eklemeniz yeterlidir. Bu formda da iş yeri kaşe imzası yer almalıdır.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz muafiyet evraklarını Ön Lisans öğrencileri Staj ve Kariyer Merkezine, Lisans öğrencileri bağlı oldukları Bölüm Staj Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.

Staj İçin Gerekli Belgeler

STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE TESLİM EDİLECEK BELGELER

Belge Zorunlu / İsteğe Bağlı Kurumun Doldurması Gereken Öğrencinin Doldurması Gereken Bölüm/Program Başkanının Doldurması Gereken
SGK Staj Formu Örneğine ulaşmak için: Tıklayınız Zorunlu
Staj Kabul Formu Örneğine ulaşmak için: Tıklayınız Zorunlu
Staj Dilekçesi Formu Örneğine ulaşmak için: Tıklayınız Zorunlu - -
Zorunlu Staj Başvuru Formu Örneğine ulaşmak için: Tıklayınız İsteğe Bağlı -
Zorunlu Staj Sözleşmesine ulaşmak için: Tıklayınız İsteğe Bağlı -

*Staj Sözleşmesi (İSTEĞE BAĞLI): Staj yeri istediği takdirde üç nüsha olacak şekilde hazırlanmalıdır. İlgili belgenin imzalanması için: Ön lisans öğrencileri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne, lisans bölümü öğrencileri bağlı oldukları dekanlıklara müracaat etmelidir.  Staj sözleşmesi, ilgili kişilerden imzaları alındıktan sonra, biri kuruma, biri öğrenciye, biri de üniversite staj ve kariyer merkezine teslim edilir.

STAJ TAMAMLANDIKTAN SONRA TESLİM EDİLECEK BELGELER

Belge Zorunlu / İsteğe Bağlı Kurumun Doldurması Gereken Öğrencinin Doldurması Gereken Bölüm/Program Başkanının Doldurması Gereken

Staj Sicil Formu Örneğine ulaşmak için:

Tıklayınız
Zorunlu -

Staj Defterine ulaşmak için:

Zorunlu -